Ubytování u Stavinohů ve Velkých Karlovicích

Ubytovací řád

             Ubytovací řád ubytování v soukromí U Stavinohů
 
Vážení a milí přátelé a návštěvníci.
Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku, právě u nás.
Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi
řídili a pomohli tak navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru Vaší dovolené a naší práce.
 
 V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen. Za
tímto účelem předloží host ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný
doklad o totožnosti a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt.
 Nástup na ubytování  je od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen vyklidit a
opustit pokoj do 10.00 hod. (pokud nebylo dohodnuto jinak).
 Při nástupu obdržíte klíče od pokoje a hlavních dveří. Host je povinen při odchodu
uzavřít pokoj i hlavní vchod. Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití, je host povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,. Kč.
 V pokoji nebo společenských prostorách  nesmí host bez souhlasu
provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické
nebo jiné instalace.
 Veškerá poškození na vybavení pokojů a případně další závady je host povinen
nahlásit provozovateli.
 Ve všech prostorách  platí zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, toto
nařízení se netýká el. spotřebičů, sloužících k osobní hygieně.
 Ve všech vnitřních prostorách  je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 V době od 22.00 do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 Za dodržení tohoto ubytovacího řádu dětmi mladšími 15 let, zodpovídají rodiče, popř.
jiné osoby, starší 18 let, se kterými jsou děti ubytovány.
Host nesmí mít bez souhlasu majitele v objektu žádné zvíře.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách objektu a jeho přilehlém okolí.
 Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je
poruší, má provozovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
 Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele,za děti ručí rodiče nebo odpovědný zástupce dítěte. 
 Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zodpovídá host v plném rozsahu.
 Provozovatel neodpovídána za škody na majetku nebo zdraví, k nímž dojde
v důsledku nedodržení tohoto provozního řádu nebo neuposlechnutí pokynů
provozovatele.
 
 
Během několikaletého provozu  zde byla nastolena téměř rodinná atmosféra, kterou
se snažíme zachovat. Proto si přejeme, abyste k ní přispěli a odjížděli od nás spokojení a
odpočinutí. Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně a rádi se třeba i s přáteli vrátíte.
 
Hezké počasí a příjemnou dovolenou Vám přejí
manželé Stavinohovi 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one